Přerušení dodávky elektrické energie

Alena Baloušková
27. únor 2017

Společnost E.ON Distribuce oznamuje z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy přerušení dodávky elektrické energie, a to ve čtvrtek 2. března od 8:00 do 11:00 hodin v celé obci Truskovice a Dlouhá Ves. Více informací získáte ve vývěsní tabuli a na internetových stránkách obce Truskovice.
Společnost děkuje za pochopení.